Home

Seznam publikací - Pavel Trávník

Autoři/Authors Název/Title Publikováno/Published Rok/Year Vol Č/Nº Str/Pages ID
Veselá K, Trávník P Problematika onkofertility - principy bezpečné reprodukce onkologických pacientů a možnosti uchování jejich fertility pomocí technik reprodukční medicíny Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022 2022

109-117 ISBN: 978-80-271-1293-7
Veselá K, Trávník P Význam preimplantačního genetického testování (PGT-M) u dědičné dispozice k nádorům Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022 2022

99-107 ISBN: 978-80-271-1293-7
Trávník P Farmakoterapie v reprodukční medicíně - role luteinizačního hormonu Praktické lékárenství 2022 18 3 147-150 ISSN: 1801-2434; 1803-5329 (elektronická verze)
Trávník P Klinická fyziologie lidské reprodukce Vydání první, Praha : GRADA 2022

320s ISBN:978-80-271-1275-3
Ventruba P, Žáková J, Řežábek K, Veselá K, Tauwinklová G, Trávník P, Ješeta M, Mardešič T, Crha I, Jelínková L, Rumpík D Řešená problematika reprodukční medicíny v České republice 2020 Česká gynekologie 2018 86 2 140-147 ISSN: 1210-7832; 1805-4455 (elektronická verze)
Veselá K, Trávník P, Horák J, Horňák M Genetika v moderní reprodukční medicíně Gynekologie a porodnictví 2019 3 4 220-225 ISSN: 2533-4689
Trávník P Genetické vlivy a spermatogeneze Urologie pro praxi 2019 20 3 129-132 ISSN: 1213-1768; 1803-5299 (elektronická verze)
Hromadová L, Tokareva I, Veselá K, Trávník P, Veselý J Endometrial Receptivity Analysis - nástroj ke zvýšení podílu implantovaných embryí v programu asistované reprodukce Česká gynekologie 2019 84 3 177-183 ISSN: 1210-7832; 1805-4455 (elektronická verze)
Trávník P Aktuální trendy v hormonální substituční terapii Praktické lékárenství 2019 15 2 82-84 ISSN: 1801-2434; 1803-5329 (on-line)
Trávník P Klinická embryologie Vydání první, Praha : Mladá Fronta 2018

504s ISBN:978-80-904697-0-9
Trávník P Vývoj pohlavních buněk In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018 2018

277-296 ISBN: 978-80-204-4657-2
Trávník P Časný embryonální vývoj in vivo a in vitro In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018 2018

297-313 ISBN: 978-80-204-4657-2
Trávník P Techniky přípravy spermií pro oplození In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018 2018

314-327 ISBN: 978-80-204-4657-2
Trávník P Kvalitní oocyt jako východisko k získání kvalitních embryí In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018 2018

328-341 ISBN: 978-80-204-4657-2
Trávník P Techniky o plození in vitro a jejich indikace In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018 2018

342-362 ISBN: 978-80-204-4657-2
Trávník P Metody kultivace in vitro In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018 2018

367-390 ISBN: 978-80-204-4657-2
Trávník P Význam a metody preimplantačního genetického screeningu a diagnostiky In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018 2018

399-413 ISBN: 978-80-204-4657-2
Veselá K, Horňák M, Horák J, Kubíček D, Tauwinklová G, Oráčová E, Hromadová L, Trávník P, Veselý J, Veselá TA Segmental aneuploidies in PGD cycles for single gene conditions by karyomapping Reprod BioMed Online 2018 36 e10 ISSN: 1472-6483
Horňák M, Horák J, Kubíček D, Navrátil R, Tauwinklová G, Trávník P, Veselá K The incidence and origin of segmental chromosome abnormalities in human IVF embryos detected during PGD and PGS Reprod BioMed Online 2018 36 e13-e14 ISSN: 1472-6483
Trávník P Detekce plodnosti a těhotenství - v čem může pomoci lékárník? Praktické lékárenství 2017 131 3 125-128 ISSN: 1801-2434; 1803-5329 (on-line)
Zeman S, Trávník P, Dvořáková K, Zemanová J Mola hydatidosa completa s přechodem do nemetastázující perzistující trofoblastické nemoci Česká gynekologie 2017 82 5 396-406 ISSN: 1210-7832; 1805-4455 (elektronická verze)
Trávník P Vliv myoinositolu na vývoj a funkci spermií Praktické lékárenství 2016 12 5 173-174 ISSN: 1801-2434, 1803-5329 (on-line)
Trávník P Vliv myo-inositolu na vývoj vajíček a embryí Praktické lékárenství 20165 12 3 90-92 ISSN: 1801-2434, 1803-5329 (on-line)
Veselá K, Kocur T, Horák J, Horňák M, Oráčová E, Hromadová L, Veselý J, Trávník P Assisted Reproduction and Preimplantation Genetic Diagnosis in Patients Susceptible to Breast Cancer Klinická onkologie 2016 29 Supplementum 1 S93-599 ISSN: 0862-495X, 1802-5307 (online)
Trávník P Moderní tendence ve stimulaci ovarií Praktické lékárenství 2015 11 4 123-125 ISSN:1801-2434;1803-5329 (elektronická verze)
Trávník P Principy farmakologického ukončení těhotenství a evakuace děložní dutiny Praktické lékárenství 2015 11 1 6-7 ISSN:1801-2434;1803-5329 (elektronická verze)
Horňák M; Ješeta M; Hulínská P; Horák J; Beránková K; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Rubeš J CGH analysis of early pig IVF embryos reveals a lower incidence but a similar character of aneuploidy as observed in human IVF embryos Chromosome Research 2014 22 4 625-626 ISSN:0967-3849;1573-6849 (elektronická verze)
Trávník P Mužská (ne)plodnost. Polemika s posly špatných zpráv Vesmír 2014 93 12 718-720 ISSN:1805-2355;0042-4544 (elektronická verze)
Trávník P Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., (17.7.1933-25.10.2014) Vesmír 2014 93 12 720 ISSN:1805-2355;0042-4544 (elektronická verze)
Trávník P Úvodní slovo Klinická farmakologie a farmacie 2014 28 2 43 ISSN:1212-7973;1803-5353 (elektronická verze)
Trávník P; Hűttelová R; Jelínková L; Malenovská A; Mardešič T; Oráčová E; Žáková J Směrnice ke správné laboratorní praxi při asistované reprodukci – čistota prostředí Ceska Gynekol 2014 79 2 156-62 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Veselá K; Trávník P; Veselý J; Hromadová L; Horák J; Horňák M; Oráčová E; Rubeš J PGS impact on miscarriage rate in poor IVF prognosis patients: 10 years of experience Chromosome Research 2014 22 4 638-639 ISSN:0967-3849;1573-6849 (elektronická verze)
Horák J; Horňák M; Beránková K; Musilová P; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Rubeš J Preimplantační genetická diagnostika translokací metodou array CGH Časopis lékařů českých 2013 152 2 101 ISSN:0008-7335;1805-4420 (elektronická verze)
Horňák M; Beránková K; Horák J; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Rubeš J Vývoj chromozomových abnormalit v lidských IVF embryích Časopis lékařů českých 2013 152 2 101-102 ISSN:0008-7335;1805-4420 (elektronická verze)
Trávník P; Hampl A; Hűttelová R; Malenovská A; Priesnitz J; Rejthar D; Žáková J Teoretická a praktická náplň oboru klinická embryologie Ceska Gynekol 2013 78 4 400-1 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Ventruba P; Žáková J; Trávník P; Crha I; Mrázek M; Rumpík D; Štěpán J; Řežábek K; Mardešić T; Malenovská A; Veselá K; Brandejská M Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice Ceska Gynekol 2013 78 4 392-8 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Ventruba P; Žáková J; Trávník P; Crha I; Mrázek M; Rumpík D; Štěpán J; Řežábek K; Mardešić T; Malenovská A; Veselá K; Brandejská M Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice Gynekológia pre prax 2013 11 4 183-187 ISSN:1336-3425
Žáková J; Trávník P; Malenovská A; Hűttelová R Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce Ceska Gynekol 2013 78 5 481-4 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Trávník P Farmakologická podpora časné gravidity Praktické lékárenství 2012 8 6 259-261 ISSN:1801-2434;1803-5329 (elektronická verze)
Veselá K; Horňák M; Horák J; Oráčová E; Hromadová L; Veselý J; Trávník P; Rubeš J O7 Assessment of 669 embryos and clinical outcome from 113 cycles using array CGH of blastomeres Reproductive BioMedicine Online 2012 24
S42 ISSN:1472-6483
Horňák M; Beránková K; Oráčová E; Musilová P; Trávník P; Veselá K; Rubeš J Využití arrayCGH v preimplantační genetické diagnostice Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference : sborník : Třeboň 7. - 9. září 2011 2011

17
Trávník P Embryonální vývoj člověka a jeho ovlivnění léčivými látkami. I. Charakteristika etap vývoje a environmentálních vlivů na zárodek Praktické lékárenství 2011 7 1 17-19 ISSN:1801-2434;1803-5329 (elektronická verze)
Trávník P Oplodnění in vitro. Nobelova cena za medicínu v roce 2010 Vesmír 2011 90 1 12-13 ISSN:1805-2355;0042-4544 (elektronická verze)
Trávník P Pohlavní hormony - jejich úloha, regulace a léčebné užití Lékárnické dny Olomouc : Solen 2011

8
Trávník P; Čech S Základy obecné a speciální embryologie pro klinické embryology Vydání první, Brno : YBUX s.r.o 2011

143s ISBN:978-80-904697-0-9
Hromadová L; Trávník P; Veselá K; Oráčová E; Tauwinklová G; Veselý J; Fischer M; Prokopová I U pacientek s vysokou spotřebou FSH je limitujícím faktorem nejen počet získaných oocytů Praktická gynekologie 2010
S1 176 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Pagáčová E Monozygotní dvojčata v asistované reprodukci Časopis lékařů českých 2010 149 3 140-141 ISSN:0008-7335;1805-4420 (elektronická verze)
Oráčová E; Trávník P; Tauwinklová G; Veselá K; Hromadová L; Veselý J Hodnocení spermiogramů podle kritérií WHO 2010 Praktická gynekologie 2010
S1 172 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Oráčová E; Trávník P; Tauwinklová G; Veselá K; Hromadová L; Veselý J Monozygotní dvojčata v asistované reprodukci Praktická gynekologie 2010 14 3 133-136 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Tauwinklová G; Gaillyová R; Trávník P; Oráčová E; Veselá K; Hromadová L; Veselý J; Musilová P; Rubeš J; Kadlecová J; Slámová I; Makaturová E; Vránová V Monozygotic twins with discordant karyotypes following preimplantation genetic screening and single embryo transfer: case report J Assist Reprod Genet 2010 27 11 649-55 ISSN:1058-0468;1573-7330 (elektronická verze)
Trávník P Odborná způsobilost pracovníků embryologické laboratoře - novinky Praktická gynekologie 2010
S1 160 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Veselá K; Horňák M; Oráčová E; Veselý J; Trávník P; Rubeš J Užití mikročipové technologie v preimplantačním genetickém screeningu (PGS) a preimplantační genetické diagnostice (PGD) Praktická gynekologie 2010
S1 166 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Hromadová L; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Tauwinklová G; Oráčová E Těhotenské ztráty po metodách asistované reprodukce Praktická gynekologie 2009
2 93-98 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Pagáčová E Monozygotní dvojčata v asistované reprodukci Praktická gynekologie 2009
Suppl. 1 205 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Tauwinklová G; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Hromadová L; Veselý J; Rybář R; Musilová P; Rubeš J Věk muže negativně ovlivňuje podíl euploidních embryí v cyklech s PGS Praktická gynekologie 2009
Suppl. 1 207 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Trávník P Embryonální vývoj člověka a jeho ovlivnění léčivými látkami Praktické lékárenství 2009 5 Suppl. B 11 ISSN:1801-2434;1803-5329 (elektronická verze)
Trávník P; Oráčová E; Tauwinklová G; Veselá K; Hromadová L; Veselý J Význam hodnocení morfologie spermií a možnosti jeho objektivizace Praktická gynekologie 2009
Suppl. 1 203 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Veselá TA; Trávník P; Rathouzská D; Veselá K Porovnání kvality spermatu u mužů dle věku, povolání a místa bydliště Praktická gynekologie 2009
Suppl. 1 205-206 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Hromadová L; Veselá K; Veselý J; Tauwinklová G; Oráčová E; Trávník P Těhotenské ztráty po metodách asistované reprodukce ve vztahu k jednotlivým terapeutickým postupům Praktická gynekologie 2008
Suppl. 4 286 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Šrámková T; Sutorý M; Veselá K; Veselý J; Hromadová L Elektroejakulace a asistovaná reprodukce jako léčba neplodnosti mužů s poškozenou míchou Praktická gynekologie 2008
Suppl. 4 285 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Šrámková T; Sutorý M; Trávník P Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury Journal of Sex Research 2008 45 2 111-111 ISSN:0022-4499;1559-8519 (elektronická verze)
Trávník P; Veselá K; Tauwinklová G; Oráčová E; Hromadová L; Veselý J Volba metod asistované reprodukce - racionální rozhodování Praktická gynekologie 2008
Suppl. 4 277 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Trávník P; Veselá K; Oráčová E; Tauwinklová G; Veselý J; Hromadová L Interpretation of 4000 performed sperm assays, comparison with assisted reproduction results European andrology (Prague) 2007 2 Suppl. 1 37-38 ISSN:1802-4793;1802-4807 (elektronická verze)
Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Tauwinklová G; Oráčová E Vyšetření spermií - dnešní možnosti Praktická gynekologie 2007
6 265-266 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Veselá K; Veselý J; Trávník P; Rubeš J Kam směřuje preimplantační genetická diagnostika a screening aneuploidií Praktická gynekologie 2007
6 264-265 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Vondráčková M; Musilová P; Rybář R; Rubeš J Srovnání morfologie a genetické výbavy embryí nositelů balancovaných translokací : 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, 22.-23. listopadu 2006. Abstrakt Praktická gynekologie 2006
6 238 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Tauwinklová G; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Hromadová L; Vondráčková M; Veselý J; Rybář R; Musilová P; Rubeš J Užití dvou alternativních metod mechanické biopsie třídenního embrya Praktická gynekologie 2006
6 248 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Tauwinklová G; Veselá K; Oráčová E; Trávník P; Rubeš J Preimplantační genetická diagnostika aneuploidií v lidských embryích Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků, Brno : Masarykova univerzita 2006

42
Trávník P Jak mohlo dojít k takovému selhání? Zdravotnické noviny 2006 55 8 15 ISSN:1805-2355;1214-7664 (elektronická verze)
Trávník P Nové poznatky o časném embryonálním vývoji : 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, 22.-23. listopadu 2006. Abstrakt Praktická gynekologie 2006
6 249 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Veselá K; Trávník P; Veselý J; Oráčová E; Tauwinklová G; Hromadová L; Rubeš J Preimplantation genetic diagnosis for the embryo aneuploidy in couples with male factor of infertility Urologické listy 2006 4 1 71 ISSN:1214-2085;1801-7584 (elektronická verze)
Veselá K; Trávník P; Veselý J; Tauwinklová G; Oráčová E; Hromadová L; Vondráčková M; Grochová I; Rubeš J; Rybář R; Musilová P Screening aneuploidií embryí (PGD-AS) jaké klinické výsledky obhájí jeho benefity? : 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, 22.-23. listopadu 2006. Abstrakt Praktická gynekologie 2006
6 250 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Grochová I; Veselá K; Trávník P Klinická a laboratorní strategie preimplantační genetické diagnostiky monogenně dědičných onemocnění Praktická gynekologie 2005 9 6 34 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Hromadová L; Veselá K; Veselý J; Kučerová K; Trávník P Management darování oocytů : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt Praktická gynekologie 2005 9 6 29-30 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Tauwinklová G; Oráčová E; Veselá K; Hromadová L; Veselý J; Trávník P; Rubeš J Taktika užití kryokonzervace a její efektivita v cyklech s PGD : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt Praktická gynekologie 2005 9 6 25 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Trávník P Současné možnosti a význam selekce embryí : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt Praktická gynekologie 2005 9 6 20 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Ventruba P; Pilka L; Žáková J; Crha I; Prokopová I; Čadová K; Trávník P; Veselý J; Višňová H; Hudeček R Historie vývoje odběru oocytů - 25 let zkušeností Praktická gynekologie 2005 9 6 18-19 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Veselá K; Grochová I; Veselý J; Trávník P; Rubeš J; Musilová P; Oráčová E P▪ 49 PGD for balanced translocations Reproductive BioMedicine Online 2005 10
p46 ISSN:1472-6483
Veselá K; Veselý J; Oráčová E; Tauwinklová G; Vondráčková M; Hromadová L; Hlaváčová S; Rybář R; Musilová P; Trávník P; Rubeš J Klinické a perinatologické výsledky 227 cyklů preimplantační genetické diagnostiky : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt Praktická gynekologie 2005 9 6 19 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Tauwinklová G; Hlaváčová S; Rubeš J Vliv morfologie a genetické výbavy embryí na implantation rate Praktická gynekologie 2004
5 24 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Trávník P Význam vyšetření spermií pro současnou asistovanou reprodukci : 14. sympozium asistované reprodukce. Brno, 24.-25.11.2004. Abstrakta Praktická gynekologie 2004
5 22 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Veselá K; Trávník P; Veselý J; Oráčová E; Musilová P; Hromadová L; Vondráčková M; Rubeš J Preimplantační genetická diagnostika jako nedílná součást moderní reprodukční medicíny Praktická gynekologie 2004
5 23 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Veselá K; Tauwinklová G; Trávník P; Veselý J; Hlavácová S; Zudová D; Řezáčová O; Rybář R; Rubeš J [Preimplantation genetic diagnosis (PGD) of chromosomal aberrations using the fluorescence in situ hybridization method (FISH)--introduction to problems, sampling methods and examination techniques] Ceska Gynekol 2003 68 2 89-94 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Horký D; Čech S; Trávník P Obecná histologie Vydání druhé nezměněné. Brno, Masarykova Univerzita 2002

147s ISBN:80-210-3026-7
Veselá K; Tauwinklová G; Trávník P; Hlaváčová S; Veselý J; Řezáčová O; Rybář R; Rubeš J Preimplantační genetická diagnostika embryí - indikace, podmínky, výsledky Praktická gynekologie 2002
5 42-43 ISSN:1211-6645;1801-8750 (elektronická verze)
Trávník P Základy sexuologie a sexuální výchovy Vydání první. Institut mezioborových studií Brno, 2000 2000

94s
Crha I; Ventruba P; Trávník P; Petrenko M; Nenutil R Lokální imunologické faktory ovlivňující tvorbu adhezí Praha : Iga MZ ČR 1997

44s
Čech S; Horký D; Konečná H; Lauschová I; Staňková J; Šťastná J; Trávník P Practical lessons in histology Vydání první - dotisk. Brno, Masarykova Univerzita 1997

64s ISBN:80-210-0864-4
Čech S; Trávník P Základy embryologie člověka Vydání první - dotisk. Brno, Masarykova Univerzita 1997

114s ISBN:80-210-0562-9
Hanzelka Z; Trávník P Vrozené a získané anomálie dělohy v asistované reprodukci Asistovaná reprodukce 1997 7 2 50
Šrámková T; Sutorý M; Hanzelka Z; Wendsche P; Špíšková B; Trávník P Elektroejakulace - využití při řešení infertility mužů s posttraumatickou transverzální míšní lézí Praktický lékař 1997 77 5 233-235 ISSN:0032-6739;1805-4544 (elektronická verze)
Šrámková T; Wendsche P; Sutorý M; Trávník P; Ventruba P; Žáková J Vliv míšního poranění na fertilitu mužů Praha : Iga MZ ČR 1997Trávník P; Hanzelka Z Srovnání účinnosti dvou typů analog GnRH při podpoře stimulace cyklu Asistovaná reprodukce 1997 7 2 28-29
Žáková J; Sedláčková M; Ventruba P; Trávník P [The effect of spermatozoal ultrastructure on the outcome of fertilization in vitro] Ceska Gynekol 1997 62 1 3-6 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Žáková J; Ventruba P; Trávník P; Sedláčková M Vztahy mezi buňkami Cumulus oophorus a časným embryem při kultivaci in vitro Praha : Iga MZ ČR 1997Čundrle I; Trávník P; Vlach O Scanning electron microscopic evaluation of the blood red cell in the intraoperative autotransfusion Minerva Anesth 1996 62 Suppl. 1
ISSN:0375-9393
Hanzelka Z; Trávník P; Lopatářová M Diagnostické využití Gamete Preparation Medium Serono Asistovaná reprodukce 1996 6 2 38
Sedláčková M; Žáková J; Trávník P; Ventruba P Ultrastruktura buněk Cumulus oophorus ve vztahu k fertilizaci oocytů in vitro Asistovaná reprodukce 1996 6 2 45
Sedláčková M; Žáková J; Ventruba P; Trávník P Apoptosis of cumulus oophorus cells in IVF program: occurrence and possible prognostic value Scripta Medica (Brno) 1996 69 6 281-286 ISSN:1211-3395
Trávník P; Hanzelka Z; Holý L Použití roztoku solí kyseliny ioxaglinové pro preparaci spermií Asistovaná reprodukce 1996 6 2 23-24
Ventruba P; Žáková J; Adler J; Crha I; Trávník P Mikromanipulace v oblasti zona pellucida embrya: asistovaný hatching 1994-1995 Gynekolog 1996 5 1 37-41 ISSN:1210-1133
Ventruba P; Žáková J; Adler J; Trávník P; Komárková J; Němcová S [Prolonged culture of human embryos: comparison of coculture on human tubal epithelium and culture in synthetic media] Ceska Gynekol 1996 61 6 351-7 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Ventruba P; Žáková J; Adler J; Trávník P; Sedláčková M Optimalizace in vitro fertilizace kokultivací embryí s lidskými tubárními epiteliemi Praha : Iga MZ ČR 1996Ventruba P; Žáková J; Trávník P; Adler J Asistovaná fertilizace - mikromanipulace v oblasti zona pellucida zvyšující úspěšnost oplození a transferu embrya Praha : Iga MZ ČR 1996Žáková J; Sedláčková M.; Ventruba P; Trávník P Morfologie buněk cumulus oophorus z komplexu oocyt-cumulus po oplození lidských oocytu in vitro Gynekolog 1996 5 6 209-212 ISSN:1210-1133
Žáková J; Ventruba P; Adler J; Trávník P; Němcová S [Assisted hatching--a useful micromanipulation technic in women after repeated failure of embryo transfer] Ceska Gynekol 1996 61 1 6-9 ISSN:210-7832;1210-7832 (elektronická verze)
Horký D; Čech S; Trávník P Obecná histologie Vydání první. Brno, Masarykova Univerzita 1995

147s ISBN:80-210-1254-4
Sedláčková M; Trávník P; Žáková J; Ventruba P Vztahy mezi buňkami Cumulus oophorus a časným embryem při kultivaci in vitro Biomateriály a morfologie : pedagogika a výzkum : mezinárodní symposium : 28.11.1995 1995

77
Staňková J; Trávník P; Totušek J Distribuce kadmia v organismu prasete domácího po chronické perorální expozici Biomateriály a morfologie : pedagogika a výzkum : mezinárodní symposium : 28.11.1995 1995

80
Trávník P Vitamíny a kovové ionty v embryonálním a fetálním vývoji Medica revue 1995 2 7 11-12 ISSN:1210-9673
Trávník P; Čech S Základy embryologie člověka Vydání první. Brno, Masarykova univerzita 1995

109s
Trávník P; Staňková J; Trnka F Metody získávání a zpracování myších gonocytů Biomateriály a morfologie : pedagogika a výzkum : mezinárodní symposium : 28.11.1995 1995

89
Trávník P; Žáková J; Sedláčková M; Ventruba P Apoptosis u buněk Cumulus oophorus Asistovaná reprodukce 1995 5 1 17-18
Ventruba P; Pilka L; Žáková J; Crha I; Trávník P; Unzeitig V; Rejdová I; Uher P Asistovaná reprodukce II. Realizace nových metod v oblasti imunologické, mikrobiologické, výpočetní techniky a kryokonzervace Praha : Iga MZ ČR 1995Žáková J; Ventruba P; Adler J; Trávník P Kokultivace embryí s buňkami lidského vejcovodu v programu asistované reprodukce na 1. gynek. porod. klinice v Brně Gynekolog 1995 4 4 124-127 ISSN:1210-1133
Čech S; Horký D; Konečná H; Lauschová I; Staňková J; Šťastná J; Trávník P Practical lessons in histology Vydání první. Brno, Masarykova Univerzita 1994

64s ISBN:80-210-0864-4
Čundrle I; Vlach O; Trávník P Morphologic changes of red blood cells during IAT in patients undergoing spinal surgery Scripta Medica (Brno) 1994 67 Suppl. 1 239-242 ISSN:1211-3395
Horký D; Trávník P Determination of intracytoplasmic filaments in the chondrocytes of articular cartilage Funct Dev Morphol 1994 4 1 25-8 ISSN:0862-8416
Sedláčková M; Žáková J; Ventruba P; Trávník P Ultrastruktura spermií v kumulech oocytů oplozovaných in vitro Scripta Medica (Brno) 1994 67 7 286 ISSN:1211-3395
Staňková J; Horký D; Brauner P; Vinkler A; Trávník P Distribuce exogenního kadmia v pohlavních orgánech zvířat : Autoreferát Scripta Medica (Brno) 1994 67 7 287 ISSN:1211-3395
Staňková J; Trávník P; Tesaříková D; Cibulka J; Horký D Morphology and content of cadmium in testes of experimental animals following the application of cadmium compounds : 36th Conference of Czech and Slovac Anatomical Societies, 6.-8.6.1994, Hradec Králové Funct Dev Morphol 1994 4 4 279-280 ISSN:0862-8416
Tesaříková D; Trávník P Vliv olova, kadmia a rtuti na preimplantační myší embrya Scripta Medica (Brno) 1994 67 7 288-289 ISSN:1211-3395
Trávník P; Sedláčková M; Žáková J; Ventruba P Ultrastructure of human oocytes non-fertilized in the in vitro fertilization program : 36th Conference of Czech and Slovac Anatomical Societies, 6.-8.6.1994, Hradec Králové Funct Dev Morphol 1994 4 4 301-302 ISSN:0862-8416
Horký D; Čech S; Konečná H; Lauschová I; Staňková J; Šťastná J; Trávník P Návody do praktických cvičení z histologie a základy histologické techniky Vydání první. Brno, Masarykova Univerzita 1993

169s ISBN:80-210-0786-9
Trávník P; Horký D; Staňková J Distribution of cadmium in the pig tissues Abstracts of the Symposium with International participation Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry 1993 1993

45
Trávník P; Staňková J; Brauner P Exogenous cadmium distribution in the pig Abstracts of the Proc. Sessiones Morphologiae Veterinariae. Symposium cum Particip. Inter. Brno 1993 1993

58
Trávník P [Pohyb olova, kadmia a rtuti v biosféře] Gynekolog 1992 1 1 26 ISSN:1210-1133
Trávník P; Staňková J; Tesaříková D Distribuce exogenního kadmia v organismu laboratorní myši : autoreferát. Přednes. na schůzi Čs. společnosti biologické, 30.9.1992, Brno Scripta Medica (Brno) 1992 65 6 368 ISSN:1211-3395
Ventruba P; Pilka L; Čupr Z; Žáková J; Tesařík J; Trávník P Gamete or embryo transfer in conjunction with pelvic microsurgery in stimulated cycle: 1981-1990 results Scripta Medica (Brno) 1992 65 1 47-52 ISSN:1211-3395
Žáková J; Ventruba P; Pilka L; Trávník P Correlation of the spermatozoa survival test and fertilization in vitro Human Reproduction, Abstracts of the Annuall Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology, Hague, Neetherland, 1992 1992


ISSN:0268-1161;1460-2350 (elektronická verze)
Trávník P; Čech S Základy embryologie člověka Vydání první. Brno, Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně 1991

88s
Trávník P; Horký D Průkaz vimentinu v chondrocytech kloubní chrupavky skotu Plzeňský lékařský sborník. 1991
63 255-256 ISSN:0139-603X
Trávník P; Pilka L; Ventruba P Spectrophotometric analysis of follicular fluid harvesting in IVF Asistovaná reprodukce 1991 1 1 12
Ventruba P; Pilka L; Čupr Z; Trávník P; Malenovská A; Žáková J [Oocyte removal in conjunction with pelvic microsurgery] Zbl Gynäkol 1991 113 10 557-61 ISSN:0044-4197;1438-9762 (elektronická verze)
Ventruba P; Pilka L; Trávník P Národní registr programu IVF/GIFT - návrh na založení a skladbu databázového souboru. Cesk Gynekol 1991 56 3 195-196 ISSN:0374-6852
Novák L; Trávník P Physiological aspects of the optimalization of the thermal environment at rest and during exercise : proceedings of the Czechoslovak Physiological Society, Bratislava, 6.-8.2.1990 Physiologia bohemoslovaca 1990 39 6 568 ISSN:0369-9463
Táborská D; Bonaventura J; Guba P; Dostál M; Vašků J; Buček J; Trávník P Subcelulární změny v průběhu studené ischemie ledvin z kadaverozních dárců orgánů v klinice i experimentu : přednes. na 10. kongr. patologické a klinické fyziologie, Praha, 20.6.-23.6.1989 Physiologia bohemoslovaca 1990 39 3 256 ISSN:0009-0557
Trávník P Oplození in vitro a kultivace embryí. In Dvořák a kol. Oplození in vitro a přenos embrya při léčbě lidské neplodnosti Acta Fac Med Univ Brun 1990

85-103
Trávník P; Tesaříková D Heavy metals evidence in mouse early embryos cultured in the presence of lead ions Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Abstracts of papers, Prague 1990 1990

61
Ventruba P; Pilka L; Čupr Z; Soška J; Veselý J; Trávník P; Tesařík J [Gamete and embryo transfer in conjunction with microsurgical treatment of sterility] Cesk Gynekol 1990 55 2 97-101 ISSN:0374-6852
Hanzelka Z; Lopatářová M; Holý L; Trávník P; Sládek M; Tesařík J První zkušenosti s kryokonzervací lidských embryí Cesk Gynekol 1989 54 10 729-732 ISSN:0374-6852
Hanzelka Z; Tesařík J; Lopatářová M; Holý L; Trávník P; Sládek M [Initial experience with cryopreservation of human embryos] Cesk Gynekol 1989 54 10 729-32 ISSN:0374-6852
Jeřábek J; Horký D; Trávník P; Rodák L Specific antibody against the Aujeszky's disease virus in the complex cumulus oophorus-oocyte of sows Acta Histochem 1989 85 1 101-8 ISSN:0065-1281;1618-0372 (elektronická verze)
Jirásková D; Tesařík J; Trávník P [A simple microphotographic method for the evaluation of sperm motility] Cesk Gynekol 1989 54 6 416-23 ISSN:0374-6852
Tesařík J; Hanzelka Z; Trávník P [Developmental capacity of human embryos after cryopreservation in the unicellular zygote stage] Cesk Gynekol 1989 54 10 740-7 ISSN:0374-6852
Trávník P; Novák L Perspectives of modelling the heat exchange of the human body by means of personal computers : proceedings of the Czechoslovak Physiological Society, Prague 7-9 February 1989 Physiologia bohemoslovaca 1989 38 6 528 ISSN:0369-9463
Tesařík J; Pilka L; Trávník P Zona pellucida resistance to sperm penetration before the completion of human oocyte maturation J Reprod Fertil 1988 83 1 487-95 ISSN:0022-4251;0022-4251 (elektronická verze)
Trávník P Poznámky ke knize J. Uhra "Tubární sterilita" Cesk Gynekol 1988 53 2 122-123 ISSN:0374-6852
Dvořák M; Trávník P; Hanzelka Z; Staňková J; Sládek M Ultrastructural and morphometric analysis of cytoplasmic structures in human oocytes obtained from tertiary ovarian follicles Scripta Medica (Brno) 1987 60 3 131-140 ISSN:0036-9721
Pilka L; Ventruba P; Soška J; Čupr Z; Veselý J; Tesařík J; Trávník P; Dvořák M [Personal experience with ovarian stimulation in an in vitro fertilization and embryo transfer program] Cesk Gynekol 1987 52 2 105-9 ISSN:0374-6852
Trávník P Příprava vody pro kultivaci embryí, buněk a tkání Autorské osvědčení č. 257.098 1987Trávník P; Horký D A Technique for the Demonstration of Immunoglobulins in the Cumulus oophorus-Oocyte Complex of the Pig Acta Veterinaria Brno 1987 56 4 487-493 ISSN:0001-7213;ISSN 1801-7576 (elektronická verze)
Trávník P; Kopečný V Ultrastructural and cytochemical analysis of fibrillar inclusions in cleaving mouse embryos Scripta Medica (Brno) 1987 60
349-54 ISSN:0036-9721
Trávník P; Tesařík J; Šťastná J Medium pro oplození lidských vajíček a jejich kultivaci Autorské osvědčení č. 257.097 1987Ventruba P; Pilka L; Pavelka S; Veselý J; Soška J; Čupr Z; Tesařík J; Trávník P [Rapid detection of serum estradiol for determining the time of HCG administration for the in vitro fertilization program] Cesk Gynekol 1987 52 5 354-61 ISSN:0374-6852
Trávník P Application of cytochemical methods on semithin sections of liver cells in the scanning electron microscope II. Bilaterálne sympózium anatómov, histológov a embryológov ČSSR- NDR 1986

94
Trávník P Kultivační komůrka Autorské osvědčení č. 244.786 1986Trávník P The use of semithin sections for cytochemistry with the scanning electron-microscope Histochem J 1986 18 2/III 129-130 ISSN:0018-2214;0018-2214 (elektronická verze)
Trávník P; Kopečný V Ultrastructural localization of maternal RNA in mouse oocytes and early embryos Scripta Medica (Brno) 1986 59 7 409-413 ISSN:0036-9721
Dvořák M; Čech S; Konečná H; Trávník P Histologická a elektronově mikroskopická technika Vydání první. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985

64s
Dvořák M; Čech S; Šťastná J; Tesařík J; Trávník P The differentiation of preimplantation mouse embryos Acta Fac Med Univ Brun. Opuscula morphologica 90 1985

153s
Dvořák M; Trávník P; Staňková J; Lauschová L; Hanzelka Z; Pilka L; Soška J Hodnocení kvality oocytu pro účely IVF a ET : předneseno na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14.-15.11.1985 Nové směry v léčbě sterility. Brno 14. a 15. listopadu 1985. Brno : KÚNZ 1985

61-62
Hanzelka Z; Jelínek J; Trávník P; Sládek M Zkušenosti se stimulací ovulace gravosanem : Předneseno na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14.-15.11.1985 Nové směry v léčbě sterility. Brno 14. a 15. listopadu 1985. Brno : KÚNZ 1985

56-57
Hornová J; Bilder J; Trávník P; Procházková L Benign osteoblastomas of the jaws Scripta Medica (Brno) 1985 58 5 279-284 ISSN:0036-9721
Pilka L; Trávník P; Dvořák M; Tesařík J; Ventruba P; Krejčí K; Soška J [Delivery after intrauterine embryo transfer obtained by fertilization and oocyte culture in vitro] Cesk Gynekol 1985 50 7 452-9 ISSN:0374-6852
Pilka L; Trávník P; Tesařík J; Soška J; Ventruba P [Comprehensive diagnostic laparoscopy--a rational examination of infertile married couples] Cesk Gynekol 1985 50 6 402-5 ISSN:0374-6852
Šťastná J; Trávník P Development of preimplanation mouse embryos in vitro. In Dvořák M. Čech S. Šťastná J. Tesařík J. Trávník P. The Differentiation of Preimplantation Mouse Embryos. Acta Fac Med Univ Brun 1985

93-98
Tesařík J; Trávník P; Mecová L; Pilka L Binding of antisperm isoantibodies from a woman at risk for immunologic infertility to intraacrosomal components of donor spermatozoa Fertil Steril 1985 44 1 138-41 ISSN:0015-0282;1556-5653 (elektronická verze)
Trávník P Použití polosilných řezů pro cytochemické vyšetření v rastrovacím elektronovém mikroskopu 19. československá konference elektronové mikroskopie, Olomouc 1985, souhrny sdělení 1985

105
Trávník P; Šťastná J; Pilka L; Soška J Možnosti testování kultivačních prostředí při IVF a ET : předneseno na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14.-15.11.1985 Nové směry v léčbě sterility. Brno 14. a 15. listopadu 1985. Brno : KÚNZ 1985

68-69
Dvořák M; Pilka L; Tesařík J; Trávník P [Pregnancy and labor following extracorporeal fertilization] Akush Ginekol (Mosk) 1984
1 13-14 ISSN:0002-3906
Motlík J; Kopečný V; Trávník P; Pivko J RNA synthesis in pig follicular oocytes. Autoradiographic and cytochemical study Biol Cell 1984 50 3 229-235 ISSN:0399-0311
Pilka L; Dvořák M; Tesařík J; Trávník P; Soška J; Čupr Z [Personal experience with in vitro fertilization and embryo transfer] Zbl Gynäkol 1984 106 13 928-31 ISSN:0044-4197;1438-9762 (elektronická verze)
Pilka L; Soška J; Dvořák M; Trávník P; Tesařík J [Tubal pregnancy after fertilization in vitro and transfer of the embryo into the uterus] Cesk Gynekol 1984 49 9 649-51 ISSN:0374-6852
Šťastná J; Trávník P Submicroscopic structure of mouse morulas and blastocysts developed in vitro from two-cell embryos Folia Morphol (Praha) 1984 32 1 86-95 ISSN:0015-5640
Trávník P Development of nucleoli during early mouse embryogenesis Electron Microscopy 1984 (A.Csanady, P.Rohlich, D.Szabo, eds.), Vol.3, Budapest 1984 1984

2021-2022
Trávník P Diferenciace strukur obsahujících nukleoproteiny v průběhu rýhování myších vajíček [Doktorská disertační práce]. Brno 1984Trávník P; Pilka L; Tesařík J Souprava pro odběr oocytů Autorské osvědčení č. 231.374 1984Trávník P; Pilka L; Tesařík J Souprava pro přenos embryí Autorské osvědčení č. 232.914 1984Trávník P; Zimová M Quantitative representation of ribosomes during cleavage of the mouse ovum Folia Morphol (Praha) 1984 32 1 9-15 ISSN:0015-5640
Dvořák M; Čech S; Konečná H; Šťastná J; Trávník P Praktická cvičení z histologie Vydání první. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983

121s
Dvořák M; Pilka L; Tesařík J; Trávník P Tubal transfer of an invitro inseminated oocyte at the time of tubal reconstructive surgery Archives Androl 1983 11 3 191-192 ISSN:1939-6368;1939-6376 (elektronická verze)
Dvořák M; Pilka L; Tesařík J; Trávník P Ultrastructure of human ova fertilized and cleaved invitro-the diagnostic-value Archives Androl 1983 11 3 177-178 ISSN:1939-6368;1939-6376 (elektronická verze)
Pilka L; Tesařík J; Dvořák M; Trávník P; Wallik V [Birth of a child after transfer of a short-term cultured into the ovarian tube] Cesk Gynekol 1983 48 5 324-6 ISSN:0374-6852
Pilka L; Trávník P; Tesařík J [Diagnosis of the principle cause for sterility in a couple, based on laparoscopic examination] Zbl Gynäkol 1983 105 8 487-92 ISSN:0044-4197;1438-9762 (elektronická verze)
Tesařík J; Pilka L; Dvořák M; Trávník P Oocyte recovery, in vitro insemination, and transfer into the oviduct after its microsurgical repair at a single laparotomy Fertil Steril 1983 39 4 472-75 ISSN:0015-0282;1556-5653 (elektronická verze)
Tesařík J; Trávník P; Kopečný V; Kristek F Nucleolar transformations in the human oocyte after completion of growth Gamete research 1983 8 3 267-277 ISSN:0148-7280
Trávník P The use of the Smetana method for the demonstration of ribonucleoproteins in early mammalian embryos Histochem J 1983 15 4 310-311 ISSN:0018-2214;0018-2214 (elektronická verze)
Trávník P Ultrastructure and cytochemistry of the nucleolus in the cleaving mouse ovum Scripta Medica (Brno) 1983 56 6 323-336 ISSN:0036-9721
Trávník P; Limancev AV; Dvořák M; Leonov BV Izmenenija membrannogo potenciala blastomer embrionov mysi v tečenije droblenija v period obrazovanija mezkletočnych kontaktov Scripta Medica (Brno) 1983 56 5 275-279 ISSN:0036-9721
Čech S; Konečná H; Šťastná J; Trávník P; Zimová M Kvalitativní a kvantitativní analýza časné embryogeneze studovaná na modelu rýhujícího se vejce myši Scripta Medica (Brno) 1982 55 4 241-242 ISSN:0036-9721
Dvořák M; Tesařík J; Pilka L; Trávník P Fine structure of human two-cell ova fertilized and cleaved in vitro Fertil Steril 1982 37 5 661-7 ISSN:0015-0282;1556-5653 (elektronická verze)
Pavlok A; Trávník P; Kopečný V; Šťastná J Fusion of hamster and pig zona‐free eggs stimulated by boar and guinea pig sperm at fertilization in vitro Gamete Research 1982 6 3 189-197 ISSN:0148-7280
Pilka L; Sekaninová G; Trávník P; Unzeitig V [Sterilization of endoscopy instruments] Cesk Gynekol 1982 47 2 134-5 ISSN:0374-6852
Pilka L; Tesařík J; Dvořák M; Trávník P [Pregnancy after transfer of the oocyte fertilized in vitro into the fallopian tube] Cesk Gynekol 1982 47 8 564-70 ISSN:0374-6852
Pilka L; Tesařík J; Trávník P; Dvořák M; Soška J [Human oöcyte fertilized and divided in vitro to bicellular stage ] Cesk Gynekol 1982 47 1 3-6 ISSN:0374-6852
Tesařík J; Pilka L; Dvořák M; Trávník P [Development of the human embryo in vitro into the morula stage ] Cesk Gynekol 1982 47 5 324-7 ISSN:0374-6852
Tesařík J; Šťastná J; Trávník P; Horký D Zkušenosti s kultivací myších vajec jako východisko k experimentálním studiím časného vývoje savčího zárodku Scripta Medica (Brno) 1982 55 4 243 ISSN:0036-9721
Trávník P; Čech S; Leonov BV; Martinčík J.; Pilka L; Pobedinskij NM; Šťastná J; Tesařík J; Uhlíř M Výsledky a perspektivy oplození lidského vejce, jeho kultivace a transferu při léčbě tubární neplodnosti Scripta Medica (Brno) 1982 55 4 243-244 ISSN:0036-9721
Unzeitig V; Pilka L; Sekaninová G; Trávník P Sterilizace endoskopických nástrojů glutaraldehydem Cesk Gynekol 1982 47 6 455-456 ISSN:0374-6852
Konečná H; Dvořák M; Trávník P The fine structure and quantitative incidence of mitochondria in the liver cells of some vertebrate species Scripta Medica (Brno) 1981 54 6 331-338 ISSN:0036-9721
Lukin VA; Leonov BV; Dvořák M; Trávník P [Embryotoxic effect of 7-oxa-13-prostynoic acid (prostaglandin antagonist) in the period of preimplantation development] Akush Ginekol (Mosk) 1981
6 11-14 ISSN:0002-3906
Trávník P Incidence and localization of lipids in the mouse oocyte and cleaving ovum Folia Morphol (Praha) 1981 29 3 292-6 ISSN:0015-5640
Trávník P; Bourek A; Krupicová L The quantitative representation of organelles in the hepatocytes of some vertebrates Scripta Medica (Brno) 1981 54 7 397-406 ISSN:0036-9721
Trávník P Morfometričeskoje opredelenije ribosom v drobjaščemsja jajce myši Scripta Medica (Brno) 1980 53 5 305-308 ISSN:0036-9721
Leonov BV; Lukin VA; Dvořák M; Trávník P The influence of prostaglandin antagonist 7-oxa-13-prostynoic acid on the ultrastructure of mouse blastocysts in vivo 5th European anatomical congress : Prague, September 10-14 1979 1979

236
Pilka L; Tesařík J; Trávník P; Soška J; Martinčík J; Dvořák M [Oocytes obtained by an aspiratory apparatus during laparascopy ] Cesk Gynekol 1979 44 10 723-6 ISSN:0374-6852
Trávník P Changes in the ultrastructure of nucleolus in segmenting mouse ova during the cell cycle 5th European anatomical congress : Prague, September 10-14 1979 1979

429
Trávník P Struktura a ultrastruktura jadérka a výskyt ribosomů v rýhujícím se myším vejci [Habilitační práce] Brno 1979Trávník P Treatment of mammalian ova for the demonstration of nucleoprotein structures Folia Morphol (Praha) 1979 27 1 6-8 ISSN:0015-5640
Dvořák M; Šťastná J; Čech S; Trávník P; Horký D The differentiation of rat ova during cleavage Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology . Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978 1978 55 2 3-131 ISSN:0301-5556
Dvořák M; Trávník P; Horký D; Šῐastná J; Čech S Morphologic and Functional Relationship During the Cleavage of Mammalian Ova. In: Dvořák M. The Differentiation of Rat Ova During Cleavage. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology . Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978 1978 55 2 74-112 ISBN:978-3-540-08983-4;978-3-642-67047-3 (elektronická verze)
Trávník P Cytochemical demonstration of non-specific esterase in the cleaving rat ovum Folia Morphol (Praha) 1978 26 4 362-7 ISSN:0015-5640
Trávník P Incidence of non-specific esterase during cleavage of rat ovum Electron Microscopy 1978 (J.M. Sturgess ed.) Vol.2 Micr. Soc. of Canada, Toronto;1978 1978

544-545
Trávník P Nucleoprotein structures and protein synthesis in the cleaving mouse ovum. In: Dvořák M. The Differentiation of Rat Ova During Cleavage. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology . Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978 1978 55 2 103-116 ISBN:978-3-540-08983-4;978-3-642-67047-3 (elektronická verze)
Trávník P Nucleus, nucleoprotein structures, and proteosynthesis in the segmenting ova. In: Dvořák M. The Differentiation of Rat Ova During Cleavage. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology . Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978 1978 55 2 82-90 ISBN:978-3-540-08983-4;978-3-642-67047-3 (elektronická verze)
Trávník P Ultrahistochemical evidence of nonspecific esterase during the cleavage of the rat ovum 21. Colloquium scientificum facultatis medicae Universitatis Carolinae et 19. congressus morphologicus symposia. Praha : Universita Karlova 1978

511-517
Trávník P; Czubaj A Výskyt cholinesterazy v krysím vejci Scripta Medica (Brno) 1978 51 8 510 ISSN:0036-9721
Dvořák M; Trávník P; Staňková J A quantitative analysis of the incidence of certain cytoplasmic structures in the ovum of the rat during cleavage Cell Tissue Res 1977 179 3 429-37 ISSN:0302-766X;1432-0878 (elektronická verze)
Trávník P Histochemical localization of nonspecific esterase in ovarian oocytes of the laboratory rat Folia Morphol (Praha) 1977 25 1 21-4 ISSN:0015-5640
Trávník P Morfometrická stanovení lamelárních struktrur v rýhujícím se krysím vejci Scripta Medica (Brno) 1977 50 5 231-232 ISSN:0036-9721
Trávník P Naše zkušenosti s průkazem nespecifické esterázy a cholinesterázy na elektronově mikroskopické úrovni Sborník Čs.spol.histochem. a cytochem 1977 6
50-53
Trávník P Our experience with the proof of nonspecific esterase on electron microscopic level Proc. XVh Czech.Conf.Electron Microscopy (Prague, August 22-26 1977) 1977 A
365-366
Trávník P Study of the incidence and localization of lipids in the rat oocyte and cleaving ovum Folia Morphol (Praha) 1977 25 1 15-20 ISSN:0015-5640
Dvořák M; Trávník P Uptake of microperoxidase by segmenting rat ova in vitro Histochemistry 1976 47 3 257-62 ISSN:0301-5564
Trávník P Izmenenija submikroskopičeskoj lokalizacii nespecifičeskoj esterazy v tečenije droblenija jajca krysy Scientific conference of the Medical Faculty in Brno 1976 J. E. Purkyně University on June 2nd 1976 1976 59
55-61
Trávník P Výskyt nespecifické esterázy v rýhujícím se krysím vejci [Kandidátská disertační práce]. Brno 1976Dvořák M; Trávník P [Exogenous peroxidase in the eggs of rats during cleavage] Arkh Anat Gistol Embriol 1975 69 7 26-29 ISSN:0004-1947
Dvořák M; Trávník P; Staňková J; Šťastná J; Čech S Lamellar structures in rat ova and their chemical composition Z Mikrosk Anat Forsch 1975 89 5 915-21 ISSN:0044-3107
Dvořák M; Trávník P; Staňková J Kvantitativní výskyt cytoplazmatických struktur v průběhu rýhování krysího vejce : referát z členské schůze Čs. biol. spol., Brno, 5.6.1974 Scripta Medica (Brno) 1974 47 7 491-492 ISSN:0036-9721
Dvořák M; Trávník P; Šťastná J Occurrence of polysaccharides in the rat ovum during cleavage Folia Morphol (Praha) 1973 21 2 150-1 ISSN:0015-5640
Dvořák M; Trávník P Occurence and location of glycogen and lipid particles in the rat ovum during cleavage Scripta Medica (Brno) 1972 45
553-554 ISSN:0036-9721
Šťastná J; Trávník P Electron microscopic detection of PAS-positive substances with thiosemicarbazide Histochemie 1971 27 1 63-8 ISSN:0018-2222
Trávník P The use of thallium ions in alkaline medium for staining in electron microscopy Folia Morphol (Praha) 1971 19 4 358-60 ISSN:0015-5640
Dvořák M; Trávník P Některé naše zkušenosti s fixací glutaraldehydem v elektronové mikroskopii Sborník Československé společnosti histo- a cytochemické při ČSAV. 4. celostátní sjezd Brno 17. až 19. června 1968 1969

203-214

Home