Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc. - Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

Contact information

Prof. Pavel Trávník, M.D. D.Sc.

pavel_travnik.jpg, 4,0kB

Fleischnerova 935/17, 635 00 Brno, Czech Republic

Telefon:+420724043593
E-mail:pavel.travnikemail.cz
  
  

 

For contact prefer e-mail or contact form please.

Contact form

 

Message text:

Sender contact (e-mail, phone, fax or mailing address - fill gently):

Copy the characters from the picture please:

 

••••                            
•   •                           
••••     •••    ••••            
•   •   •   •   •   •   •••••   
••••        •   ••••    •       
          •     •   •   ••••    
        •••••   ••••    •       
                        •       

 

   

 


Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc. Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

silueta.gif, 1,4kB

 

twitter.png, 9,2kB


March 2023
Week Nr 9 10 11 12 13 14 15
Monday   6 13 20 27  
Tuesday   7 14 21 28  
Wednesday 1 8 15 22 29  
Thursday 2 9 16 23 30  
Friday 3 10 17 24 31  
Saturday 4 11 18 25    
Sunday 5 12 19 26    

Updated the July 1st 2021

SSL certifikát